Versenyjog Németországban

Az egységes versenyjogi szabályozás a tagállamok piacgazdaságának alapját képező tisztességes gazdasági verseny védelmével, valamint a versenytársakkal és a fogyasztókkal szemben tanusított tisztességtelen piaci magatartások megakadályozásával kapcsolatos szabályokat felölelő jogterület. 

A versenyjog két nagy jogterültetre osztható. Egyik jogterület a tisszességtelen verseny elleni szabályozás, amely magában foglalja többek között a versenytárs jó hívnevének séreleme, az üzleti titoksértés,  a jellegbitorlás elleni rendelkezéseket, a másik jogterület pedig a versenykorlátozások joga, mely felölei a a versenykorlátozó megállapodások tilalmára (kartelltilalom) a gazdasági fölénnyel való visszaélés tilalmára, valalmint a válalaltok közötti összefonódások (fúziók) ellenőrzésére vonatkozó jogszabályokat.

A tisztességtelen versenycselekményekkel és a piaci erőfölénnyel visszélő vállakozásokkal szemben a törvényalkotó – figyelemmel a fogyasztókkal szemben tanúsított kereskedelmi gyakorlatra – az Európai Uniós szabályaival összhangban, törvényi szinten szigorú követelményeket fogalmazott meg. 

A követelményeknek való megfelelés, továbbá a sikeres marketing és PR stratégia megvalósítása számos esetben jelentős kihívások elé állítja a vállalkozásokat. A jogsértőnek minősülő kommunikáció magas bírságok kiszabásával járhat. 

Ezért a fogyasztók irányába történő marketingkommunikáció tervezésekor érdemes a gyakorlatot jól ismerő jogász segítségét kérni a kommunikációs anyagok véleményezéséhez és a jogszabályoknak megfelelő, de mégis hatákony kommunikáció megvalósításához. 

Szolgáltatásunk versenyjog területén:

  • tanácsadás és jogi vélemények készítése a versenyjogi szabályokra figyelemmel
  • tisztességtelen versenycselekményekkel kapcsolatos fellépés
  • jogsértések elleni felszólítások, egyzségi megállapodások előkészítése
  • fogyasztói és egyéb marketingkommunikációk, promóciós szabályzatok véleményezése és kidolgozása
  • vállalkozások közötti vertikális és hozizontális megállapodások versenyjogi szempontból történő véleményezése és szerkesztése
  • erőfölénnyel rendelkező vállalkozás számára tanácsadás
  • képviselet versenyhatóság előtt
  • képviselet jogorvaslati eljárásokban

Rólunk

Közel 20 éve dinamikusan növekvő, professzionális, ügyélközpontú szemlélettel rendelkező, a német gazdasági jogterületre specializálódott jogi tanácsadó iroda vagyunk, melynek alapítója és vezetője Dr. Bokodi Tibor. Munkatársaink sok éves tapasztalattal rendelkező, szakmailag elismert, kiváló szakemberek, akik magas szintű, innovatív jogi megoldásokkal segítik a magyar vállalkozások német piacra lépését.  

Szolgáltatások