Német részvénytársaság alapítása

Német részvénytársaság 50.000 EUR alaptőkével alapítható. A cégjegyzékbe történő bejegyzésnek alapfeltétele, hogy az alaptőkének teljes egészében a társaság rendelkezésére kell állnia.

A német részvénytársaság felépítése jellegzetes:

     – igazgatóság
     – felügyelőbizottság
     – közgyűlés

A német jog szerint a felügyelőbizottság csak ellenőrző szerv, így nem jogosult a társaság képviseletére és vezetésére.

Az üzletvezetésre, valamint a társaság külső képviseletére az igazgatóság, mint szerv jogosult. A felügyelőbizottság a társaságot csak a táraságon belül, az igazgatóság tagjaival szemben keletkezett – például az igazgatóság a társasággal szembeni felelősségről szóló – vitában képviselheti. Részvénytársaság alapítása egy részvényes által is történhet, ebben az esetben a társaság összes részvényével az alapító rendelkezik.

A részvénytársaságon belüli döntéshozatal is a részvényjog formalizált előírásait követi, ezáltal a közgyűlés magtartása, a határozathozatal, valamint a nagyszámú jogszabályok miatt, a német részvénytársaság alapítása és működtetése költséges. Példa erre, hogy a felügyelőbizottságnak legalább három tagból kell állnia, akik rendszeres juttatásra jogosultak.

A fent említett okok miatt a részvénytársaság, mint társasági forma csak azoknak a vállalkozásoknak kedvez, amelyeknél üzleti okokból a magasabb alaptőke vagy a tőke kisebb névértékű részvényekre történő felosztása a cél.

 

Rólunk

Közel 20 éve dinamikusan növekvő, professzionális, ügyélközpontú szemlélettel rendelkező, a német gazdasági jogterületre specializálódott jogi tanácsadó iroda vagyunk, melynek alapítója és vezetője Dr. Bokodi Tibor. Munkatársaink sok éves tapasztalattal rendelkező, szakmailag elismert, kiváló szakemberek, akik magas szintű, innovatív jogi megoldásokkal segítik a magyar vállalkozások német piacra lépését.  

Szolgáltatások