Adófizetési kötelezettség Németországban

Egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről

A Németország és Magyarország közötti egyezmény a kettős adóztatásról megakadályozza azt, hogy a magyar természetes vagy jogi személyek a Németországban megszerzett és adózott jövedelmüket Magyarországon ismételten megadóztassák. Az egyezmény szerint a jövedelem után abban az országban kell adót fizetni, amelyben az keletkezett.

Egységes társasági adó

A német adójog nem tesz különbséget magyar anyacég németországi telephelye, vagy egy német jogállás szerint önálló belföldi társaságként működtetett vállalat vagy lányvállalat között. Mindhárom esetben a vállalat belföldi (németországi) adóalanynak minősül, ezért a Németországban keletkezett jövedelmek Németországban adókötelesek. A külföldi vállalatok németországi telephelyei éppúgy saját adószámot kapnak, mint a belföldi cégek, emellett adójogilag is önálló társaságként rendszeresen, teljes adónyilatkozatot és adóbevallásokat kell benyújtaniuk a német adóhivatal részére. A társasági adót a vállalat nyereségére vetik ki, mértéke Németországban egységesen 15%.

Személyi jövedelemadó 2023 (Progresszív adózási sávok)

A jövedelemadó mértéke az alábbi táblázat alapján számítható ki:

1. zóna: 0-10.908,00 EUR adómenetes.

2. zóna: 10.909,00-15.999,00 EUR Adómérték: 14% 

3. zóna: 16.000,00.-62.809,00 EUR növekedő adóhányad 14%-tól 42%-ig.

4. zóna: 62.810,00- 277.825,00 EUR között 42%.

5. zóna: 277.826,00 EUR fölött 45 %.

Iparűzési adó

Az iparűzési adót a városok, községek szedik be saját céljaikra, az adó mértékét is ők állapítják meg, ezért az régiónként eltérő Németországban. Az iparadó mértéke általánosságban 15%, erre figyelemmel vállalatok tényleges adóterhe társasági adóval együtt kb. 30%. Természetes személyek 24.500,00.- € jövedelemig nem esnek az iparűzési adókötelezettség alá. Emellett adókedvezményt is kapnak olyan formában, hogy a már befizetett iparűzési adójuk mértékével csökkenthetik a személyi jövedelemadó alapjukat.

Forgalmi adó

Németországban az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó termékekre és szolgáltatásokra jelenleg 19%-os adót vetnek ki. Élelmiszerekre, könyvekre, művészeti és más kultúrális termékekre, valamint az életfenntartás szempontjából fontos árucsoportokra a forgalmi adó mértéke 7%.

Tagállami árukereskedelem

Németország és az Európai Únió tagállamai között folytatott árukereskedelmi tevékenység során – amennyiben a jogügylet érvényes közösségi adószámmal, másik tagállamban nyilvántartásba vett adóilletősséggel rendelekező adóalanyok között jött létre – a forgalmi adót nem kell felszámítani. További feltétel, hogy az árú igazoltan és véglegesen elszállításra kerüljön Németországból.

Önálló telephely

A külföldi vállalatok németországi telephelyei, mint belföldi adóalanyok a német adójog szerint a lebonyolított üzletek utáni bevételt a német adóhivatal felé (Finanzamt), havonta vagy negyedévente (általános adó forgalomtól függően) kötelesek bevallani és befizetést teljesíteni.

Rólunk

Közel 20 éve dinamikusan növekvő, professzionális, ügyélközpontú szemlélettel rendelkező, a német gazdasági jogterületre specializálódott jogi tanácsadó iroda vagyunk, melynek alapítója és vezetője Dr. Bokodi Tibor. Munkatársaink sok éves tapasztalattal rendelkező, szakmailag elismert, kiváló szakemberek, akik magas szintű, innovatív jogi megoldásokkal segítik a magyar vállalkozások német piacra lépését.  

Szolgáltatások