Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

I. Bevezetés

 1. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a bemutassa az Elit Group 2000 Jogi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési irányelveket, valamint az Adatkezelő adatvédelmi politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el. Jelen adatvédelmi szabályzat kialakításakor az Adatkezelő figyelembe vette az Európai Unió adatvédelmi rendeletét, az Európai Parlament és az Európai Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről, védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletét (továbbiakban: GDPR) a 29-es munkacsoport állásfoglalásait, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályokat, ajánlásokat és irányelveket.
 
 1. Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által, jogszabályban meghatározott elektronikus, gépi vagy kézi adatkezelése és feladatainak elvégzése során, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgálatások egyes területein, minden természetes személy számára – tekintet nélkül lakóhelyére, állampolgárságára és nemzetiségére – biztosítva legyen az Érintett[1] (továbbiakban: Érintett) személyes adataihoz fűződő-, és alapvető szabadságjogai, különös tekintettel a magánélethez való jogra. (adatvédelem)
 
 1. Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, személyes adataikat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan adatbiztonsági, adatvédelmi, technikai és szervezeti intézkedést, amely a kezelt személyes adatok vétlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférhetőségét eredményezi.
 

II. Az Adatkezelő szervezet bemutatása

 1. Az Adatkezelő adatai
 

Adatkezelő neve

Elit Group 2000 Jogi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő címe

1088 Budapest, Rákóczi út 25. 2. emelet 2. ajtó

Adatkezelő elektronikus elérhetősége

info@elitgroup2000.hu

Adatkezelő honlapja

www.nemetcegalapitas.hu, www.elitgroup2000.hu 

Adatkezelő telefonszáma

+ 36 1 266 2002

Adatkezelő faxszáma

+ 36 1 266 3003

 1. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységét a GDPR és a 29-es munkacsoport, a nemzeti jogszabályok rendelkezései, valamint az Európai Unió irányelvei, ajánlásai alapján végzi.
 

III. A weboldal működésével kapcsolatos általános tájékoztató

 1. A kezelt adatok: A weboldal látogatása során, biztonsági okokból az Adatkezelő a szerveren rögzíti az Érintett hálózati identitását; a megkereső számítógép (telefon, táblagép, stb.) IP címét, az Érintett által használt böngészőt, esetlegesen az operációs rendszert, a megkereső számítógép (telefon, táblagép) szoftverkörnyezetét, valamint a látogatás időpontját, és a megtekintett weboldalak címét. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az Érintett beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Az Adatkezelő ezeket az adatokat elektronikus formátumban 30 napig tárolja szerverén. Az adatok 30 nap után már csak aggregált formátumban kerülnek tárolásra. A Google Adatvédelmi szabályzatáról (Convesion-Tracking) itt található további információ: https://services.google.com/sitestats/de.html
 
 1. A weboldal megtekintője látogatása során ellenőrző file-okat (cookie) kaphat a weboldaltól, a weboldal látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgálatáson keresztül.
 
 1. Az alkalmazott cookie-k lehetnek átmeneti (session) és állandó (presistent) cookie-k. Az átmeneti cookie-k a weblap hatékonyabb és biztonságosabb működéséhez szükségesek és elengedhetetlenek ahhoz, hogy egyes funkciók vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Az átmeneti cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek, míg az állandó cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében kerülnek használatra. Az állandó cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngészőben. A cookie-k elfogadása nem kötelező, ám a weblapon elérhető egyes szolgáltatások csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A cookie-k használata az Érintett webböngészőjében tiltásra, korlátozásra és törlésre kerülhetnek. A beállításokról itt olvashat: Browser-Add-on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. A mérési adatok kezeléséről a Google Analytics ad további felvilágosítást. További információ Google Analytics-Helphttps://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
 
 1. Az adatkezelés célja: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tárolja az Adatkezelő. Valamennyi más adatot a szolgálatások működése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzít az Adatkezelő.
 

IV. A weboldal funkcionális működésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

 1. Az adatkezelő jelenleg hírlevélszolgálatást nem üzemeltet.
 
 1. Adatkezelővel a weboldal „Kapcsolat” menüpontján keresztül, vagy direkt az Adatkezelő elektronikus elérhetőségére küldött e-mail útján teremthet kapcsolatot. Az elektronikus kapcsolattartás során, ha felveszi Adakezelővel a kapcsolatot, és esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg részére – amelyben esetlegesen személyes adatok is szerepelnek, úgy Adatkezelő a tudomására jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezeli, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az Adatkezelő az adatvédelmi jogszabályokat kiemelten szem előtt tartja.   
 
 1. Kapcsolattartási adatok: A weboldalon a kapcsolatfelvételi mezőben közvetlen személyes adatkezelést folytat az Adatkezelő. A felületen létrehozott adat mezők hozzájárulás alapú adatkezelést tesznek lehetővé.
 

Az érintett megadhatja a

 • nevét
 • e-mail címét
 • telefonszámát
 • bejelölheti megkeresésének tárgyát képező ügycsoportot
 • rövid üzenetét.
 
 1. Az adatkezelés célja:
 
 • üzleti kapcsolatfelvétel
 • kapcsolattartás
 • szolgálatások igénybevételéhez szükséges azonosítás
 • tájékoztatás nyújtása a szolgálatásokról
 • panaszbenyújtás
 • jogi eljárásokra vonatkozó kapcsolatfelvétel
 
 1. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.
 
 1. Adattárolási idő: A hozzájárulás végéig, vagy a törlési kérelemig.
 
 1. Adatfeldolgozók köre:
 

Adatfeldolgozó neve

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.

Adatfeldolgozó székhelye

1106 Budapest, Fehér út 10. 2. épület 2. emelet

Adatfeldolgozó tevékenységének összefoglalása

Informatikai üzemeltetés és tárhelyszolgálatás

Adatfeldolgozó neve

Google Inc.

Adatfeldolgozó székhelye

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View

Adatfeldolgozó tevékenységének összefoglalása

Webanalitikai szolgálató

Adatfeldolgozó neve

Dropbox International Unlimited Company

Adatfeldolgozó székhelye

One Park Place, Floor 6 Hatch Street Upper Dublin 2

Adatfeldolgozó tevékenységének összefoglalása

Online tárhely szolgálatás, cloud szolgálatás

Adatfeldolgozó neve

Microsoft Ireland Operations Ltd.

Adatfeldolgozó székhelye

D18 P521 Írország, One Microsoft Place,

Soruth County Business Park Leopardstown Dublin 18.

Adatfeldolgozó tevékenységének összefoglalása

operációs rendszer, cloud szolgálatás

Adatfeldolgozó neve

Apple Inc.

Adatfeldolgozó székhelye

Cupertino, CA 95014, USA

Adatfeldolgozó tevékenységének összefoglalása

operációs rendszer, cloud szolgálatás

 

V. Telefonhívások

 1. Telefonon történő kapcsolatfelvétel esetén a beszélgetést Adatkezelő jelenleg nem rögzíti.
 

VI. Adatok továbbítása

 1. Az Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Elit Group 2000 Jogi Tanácsadó Kft. személyes adatait az Európai Unió más tagállamaiban és harmadik országban adatfeldolgozást folytató adatfeldolgozó részére továbbítsa. Az Európai Unió tagállamaiban adatfeldolgozást folytató adatfeldolgozóira az Európai Unió adatvédelmi rendelete, az Európai Parlament és az Európai Tanács természetes személyek személyes adatainak védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, valamint a GDPR, a 29-es munkacsoport állásfoglalásai, a vonatkozó nemzeti jogszabályok, továbbá az Európai Unió ajánlásai és irányelvei hatályosak. Harmadik országokban adatfeldolgozást folytató adatfeldolgozók esetében is biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme, tekintettel arra, hogy az Európai Unió kötelező jogi aktusa, a megfelelőségi határozata alapján azt megállapítja.[2] Harmadik ország adatkezelője – az Érintett személyes adatainak védelmi szintje érdekében – az Európai Unióban biztosított védelmi szinttel megegyező védelmi szintet biztosít.
 
 1. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait harmadik személyek részére nem adja át. Harmadik személyek részére, az EGT tagállamokba, valamint harmadik országba történő személyes adatok átadására a következő esetekben kerül sor
 
 • ha az Érintett az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult
 • ha az adattovábbítás az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges
 • ha az adattovábbítás a megbízás tárgya szerinti eljáráshoz szükséges
 • ha az adattovábbítás a szolgálatások nyújtása érdekében szükséges
 • ha az Adatkezelő a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján arra kötelezett
 

VII. Fontos figyelmeztetés

 1. Valamennyi, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem tesz az Adatkezelés.
 

VIII. Az Elit Group 2000 Kft adatfeldolgozási folyamata

 1. A tárgy: Megbízás vagy meghatalmazás alapján hazai, tagállami és/vagy harmadik országokban történő tanácsadási és jogi eljárások lefolytatása.
 1. Az adatkezelés célja: jogi eszközök igénybevétele a megbízó jogos érdekeinek érvényesítése érdekében.
 1. A kezelt személyes adatok: Adatkezelő a megbízási szerződés vagy meghatalmazás alapján képviseli a megbízó érdekeit.
 1. Az adatkezelésre vonatkozó jogalap: az adatkezelés a megbízóval kötött megbízási szerződésen vagy meghatalmazáson, az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségeken alapul.
 1. Kezelési, illetve tárolási idő: A megbízási szerződés szerinti teljesítést követően minden adatot és dokumentumot az Adatkezelő visszajuttat a megbízó részére azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján – jogos érdekeinek érvényesítése érdekében – Adatkezelő köteles meghatározott ideig tárolni az adott megbízással összefüggésben keletkezett iratokat, okiratokat, adatokat, feljegyzéseket, e-maileket.
 1. Új személyes adatok rögzítésének feltételei: Adatkezelő a tevékenysége során a beszerzett új személyes adatok tekintetében – amennyiben azok az Érintettől származnak – az Érintett hozzájárulását a dokumentált módon, az önkéntesség, a célhoz kötöttség, és a bizonyíthatóság mellett rögzítheti. Ezen túlmenően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jogosult a jogi eljárásokkal kapcsolatban személyes adatok beszerzésére.
 1. Kezelt adatok helye: elektronikusan, illetve papír alapon az Adatkezelő székhelyén, illetve elektronikusan Adatkezelő és az Adatfeldolgozó szerverén.
 

IX. Külső webhelyekre mutató linkek

 1. Általános
 

Adatkezelő weboldalán olyan linkeket is használ, amelyek külső weboldalakra mutatnak (például bírósági döntések, kiadók, sajtó, közöségi média stb.). Adatkezelőnek nincsen ráhatása, arra, hogy azok a weblapok, amelyekre a külső linkek mutatnak megfelelnek-e a hatályos adatvédelmi előírásoknak.

 1. Közösségi média
 

A weboldal külső közösségi média webhelyekre mutató linkeket használ, amely lehetővé teszi a látogatók számára, hogy megosszanak vagy könyvjelzővel lássanak el egy adott oldalt. Ezek a hivatkozások az Adatkezelőtől független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adat gyűjthetnek arról, hogy az Érintett az interneten, ezen belül a weblapon milyen böngészési tevékenységet folytat.

 1. XING összekapcsolása
 

Adatkezelő a weblapon XING profilt használ. A linkek az Adatkezelő vagy az Adatkezelő munkatársainak XING profiljára mutat, melyre kattintva a böngésző össze fog kapcsolódni az adott XING profillal. A XING adatvédelemi politikájával kapcsolatos további információk: XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 1. LinkedIN összekapcsolása
 

Adatkezelő a weblapon LinkedIN profilt használ. A linkek az Adatkezelő vagy az Adatkezelő munkatársainak LinkedIN profiljára mutat, amelyre kattintva a böngésző össze fogja kapcsolni Érintettet az adott LinkedIN profillal. A LinkedIN adatvédelmi politikájával kapcsolatos további információk: LinkedIN Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 1. Facebook összekapcsolása
 

Adatkezelő a weblapon Facebook profilt használ. A linkek az Adatkezelő vagy az Adatkezelő munkatársainak Facebook profiljára mutat, amelyre kattintva a böngésző össze fogja kapcsolni Érintettet az adott Facebook profillal. A Facebook adatvédelmi politikájával kapcsolatos további információk, Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland,  https://www.facebook.com/policy

X. A személyes adatok folyamatos bizalmas jellegének és integritásának biztosítása

 1. A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő folyamatosan biztosítja az általa kezelt adatok tekintetében azok bizalmas jellegét, integritását és rendelkezésre állását. Ezen feladatok részben emberi erőforrás tudatosságának fejlesztésével, részben az Információbiztonsági Szabályzatban részletezett technikai és fizikai háttér útján valósul meg.
 

XI. Érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

 1. Az Érintettek valamennyi jelen Adatkezelési szabályzat szerinti eljárás esetén, a mindenkori hatályos nemzeti jogszabályok, illetve a GDPR szerint érvényesíthetik jogaikat.
 
 1. Érintettek jogai:
 • hozzáférés joga
 • helyesbítés joga
 • törlés joga
 • adatkezelés korlátozásának joga
 • adathordozhatóság joga
 • tiltakozás joga
 
 1. Ammenyiben az Érintettet a tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
 
 • tájékoztatást kérhet személyes adatinak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatnak helyesbítését
 • hozzájárulás alapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését.
 • visszavonhatja a hozzájárulást.
 • kérelmére tájékoztatást ad az adatkezelő az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartalmáról.
 • az Érintett személyes adatai törlésre kerülnek, ha:
  • annak kezelése jogellenes
  • a személyes adat hozzájárulás alapján került kezelésre, tárolásra, és annak törlését kéri az Érintett
  • az adatkezelés célja megszűnt
  • az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
  • az adatok törvényben meghatározott határideje lejárt
  • az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésére nyitva álló határidő lejárt
  • azt a bíróság, vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 
 1. Az Érintett tiltakozhat személyes adatinak kezelése ellen, ha:
 
 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, Adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik,
 • az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 
 1. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb határidőn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága vonatkozásában döntést hoz, és erről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megállapítja, annak alapján tett intézkedéséről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
 

XII. Adatvédelmi hatóság

 1. Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Hatóság neve

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Hatóság székhelye

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Hatóság levelezési címe

1530 Budapest, Postafiók 5

E-mail címe

ugyfelszolgalat@naih.hu

XIII. Egyéb rendelkezések

 1. Adatkezelő a weblapon 256 bites SSL (Secure Sockets Layer) titkosítást használ, amely a weboldal látogatásakor a legmagasabb szintű titkosítást támogatja. Az SSL tanúsítvány biztonságos kapcsolatot hoz létre a weboldal és az Érintett böngészője között. Amennyiben az Érintett böngészője nem támogatja a 265 bites titkosítást, akkor javasoljuk a 128 bites beállítást használni. A titkosított adattovábbítást az Érintett böngészőjének felső sorában található zárt lakat szimbólum jelzi.
 2. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a weblap fejlesztése, a szolgálatások módosulása, a működés struktúrájának megváltozása, vagy megváltozott jogszabályi környezet esetén jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát módosítsa. A mindenkor aktuális Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő weblapjának alsó részén található hivatkozáson keresztül bármikor elérhető, megtekinthető és letölthető. https://nemetcegalapitas.hu/adatvedelem
 3. Jelen Adatvédelmi tájékoztató 2018 májustól hatályos.
 

[1] Érintett: A GDPR alapján érintett az azonosított vagy azonosítható természetes személy

[2] GDPR 45. cikk. „Adattovábbítás megfelelőségi nyilatkozat alapján”