Általános információk német GmbH alapításával kapcsolatban

 

Korlátolt felelősségű társaság

(Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH)

A korlátolt felelősségű társaság a legelterjedtebb vállalkozási forma Németországban. Felépítése viszonylag egyszerű és rugalmas.

A társaság felelőssége vagyona érékéig terjed (beleértve a törzstőkéjét is). A társasági szerződés egyszerűen igazítható a tagok igényeihez. A  tagoknak közvetlen ellenőrzési joga van az ügyvezetéssel megbízott személyek felett.

Legalább egy tag szükséges az alapításhoz, felső korlát nincs. Külföldi természetes és jogi személyek is tagjai lehetnek a korlátolt felelősségű társaságnak.

A társaság az alapítási nyilatkozat és a társasági szerződés német közjegyző előtti aláírásával alapítható. A társasági szerződésnek tartalmaznia kell a társaság célját, nevét, székhelyét, és a törzstőke összegét.

A bejegyzett székhely mellett a társaság tetszőleges számú fióktelephelyet tarthat fenn Németországban vagy azon kívűl. A bejegyzett székhely az üzeti tevékenység helye vagy az ügyvezetés helye. Ez utóbbinak kötelező Németországban lennie.

A korlátolt felelősségű társaság (GmbH) minimális törzstőkéje 25000.-€. Az egyes törzsbetétek mértéke eltérő lehet. A társaság nem köteles részvénykönyvet vezetni, vagy bármilyen más módon nyilvántartani törzsbetéteit. A törzsbetétek tulajdonosait a létesítő okirat tartalmazza, bármely változást közjegyzői közokiratba kell foglalni. A törzstőkét lehet pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás formájában is rendelkezésre bocsátani. A nem pénzbeli hozzájárulás értékének legalább a megfelelő törzstőkerész értékével egyezőnek kell lennie. A társaság nem teljesíthet a tagjai részére olyan kifizetést, amellel nettó vagyonát a jegyzett törzstőke értéke alá csökkentené.

A társaság helyi cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel kezdheti meg üzleti tevékenységét. Ettől az időtől kezdve társasági szerződése a cégnyilvántartás részévé válik.

A társasági szerződésaláírása és a cégnyilvántartásba történő bejegyzés közötti időben a társaság nem rendelkezik jogi személyiséggel, ennek ellenére mint bejegyzés alatti társaság folytathat üzleti tevékenységet, de nettó törzstőkéje a bejegyzés napján nem lehet kevesebb, mint amit a cégnyilvántartásba bejegyeztek.

A társaság törzsbetéteinek bármely átruházása közjegyzői hitelesítéshet kötött. A társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése. A tagok gyűlését általában az ügyvezető igazgató hívja össze. Döntéseit egyszerű többséggel hozza, bizonyos törvényben vagy társasági szerződésban foglalt esetekben magasabb szavazati arány is megkövetelhető.

A társaság ügyvezetését és törvényes képviseletét az ügyvezető látja el. Legalább egy ügyvezető választása kötelező, de felső határt a törvény nen szab. Nem kötelező a tagnak német állapolgárnak lennie, azonban az ügyvezető csak természetes személy lehet. A tagok joga megbízni és visszahívni az ügyvezetőt. A társaság mellett felügyelőbizottság is működhet, de ez nem kötelező. Ha van, akkor a feladatit a társasági szerződés rögzíti.

Még további információ itt.

 

Ajánlatkérés 

Német GmbH alapításával, további német cégek alapításával, adózással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!

Tel: + 36 1 266 2002, + 36 1 266 2004
Mobile: + 36 20 444 8800
E-mail: info@elitgroup2000.hu

További oldalak:

Könyvelés / Adótanácsadás Német cégalapítás | Virtuális iroda / Székhelyszolgáltatás / Büro-Service 

Tartalom felhasználása
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes
írásbeli engedéllyel használható fel. A honlap részeinek más oldalra való részbeni vagy teljes átmásolásához NEM járulunk hozzá! További információ a Szerzői jogvédelem menüpontban található!

                                           

                                            Elit Group 2000 Kft - International Business Service
                                                             Budapest - München - London 

                               Copyright 2000-2014 - Elit Group 2000 Kft | Minden jog fenntartva 

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe