Gyakran Ismételt Kérdések

Milyen előnyökkel jár egy német bejegyzésű gazdasági társaság?
Jogi személyek számára szinte korlátlanok a lehetőségek, ugyanígy egyes vezetői alkalmazottak, így egyes vezető tisztségviselők, ügyvezetők, igazgatók, vagy kulcsfontosságú munkatársaknak is szinte korlátlanok a lehetőségei. Egy német GmbH-nak rengeteg lehetősége van Németországban, többek között autót vásárolhat, autót finanszíroztathat, kereskedhet, szolgáltathat. A GmbH költségoldalán a különböző kiadások nagy mértékben leírhatók, így pl. egy személyautó vásárlása esetén visszaigényelhető a MwSt., de leírhatók költségként az üzemanyag, biztosítási és egyéb költségek is.

Az adóalapot jelentősen csökkenti, hogy Németországban a vállakozáshoz szükséges kiadásokat, beleértve a reprezentációs költségeket is, elismerik, temészetesen a hihetőség határain belül. Különösen az autóhasználattal kapcsolatos rendelkezések egyszerűbbek, mint Magyarországon. Egy német GmbH ügyes beruházásokkal lényegesen csökkenteni tudja a cég nyereségét, ez pedig a tulajdonosok személyi jövedelemadóját is előnyösen érinti. Fontos tudnivaló, hogy a két ország között létezik kettős adózást elkerülő egyezmény, melynek értelmében a magyar állampolgároknak csak egyszer kell adózniuk.

Milyen cégformát válasszak Németországban?
Irodánk a nemzetközi tapasztalatai alapján a GmbH (Kft.) vagy AG (zRt.) társasági formát ajánlja ügyfeleinek, tekintettel arra, hogy nagyobb és rugalmasabb költségelszámolást enged Németországban és nemzetközi megítélésben is tekintélyesek ezek a társasági formák.

Miért nem ajánljuk a Limited cégformát?
Már egy ideje lehetőség van Németországban arra, hogy egy külföldi tőketársaság, jogi formájában folytassa tevékenységét. A különböző lehetséges társasági formák közül az angol „Limited” a legkedveltebb a német alapítók körében, azonban egy Németországban működő Limitednek kiemelkedő jogi és financiális kockázatai vannak amelyet legtöbbször az ügyvédek és ügynökségek természetesen eltitkolnak. A legfontosabbakra szeretnénk most rámutatni:

Már az is kérdéses, hogy egy Limited alapítása tényleg olcsóbb és gyorsabb-e, mint egy GmbH-jé? Habár az alapításnál nincsen szükség közjegyzőre és az angol cégjegyzékbe való felvétel is viszonylag egyszerű és a legkevesebb alapítótőke 1 Font is lehet, azonban az angol Limited német fióktelep bejegyzése a német cégjegyzékbe sok előíráshoz van kötve, így legtöbbször hosszadalmasabb és drágább, mint a GmbH alapítás. Például a charlottenburgi járásbíróság egy Limited bejegyzéséért 3.000 Eurót is elkérhet, vagyis a GmbH bejegyzési költségének a többszörösét. Ehhez jönnek még a közjegyzői-, fordítói-, és természetesen a társaság angliai és német címének állandó költségei, illetve a szükséges „Company Secretary”- társasági titkárság.

Valóban igaz, hogy az angol jog alapján a társaság tagja nem felel személyesen a Limited-ért, viszont az, hogy egy kizárólag Németországban tevékenykedő Limited tagja eredményesen fog tudni hivatkozni a felelősségkorlátozásra, nos ez a mai napig teljességgel bizonytalan. Például a hamburgi járásbíróság egy inszolvens, unterkapitalisiert (az a cég, amely túl kevés saját tőkével rendelkezik) Limited esetében úgy határozott, hogy úgy kell kezelni, mint egy Kkt.-t vagyis mindenre kiterjedő teljes felelősséget rótt a tagokra. Ebből adódóan úgy kell kiindulni, hogy egy Limited tagja korlátlanul és személyesen felelős.

További figyelemre méltó jövőbeni költségek merülnek fel a jogi- és adótanácsadással kapcsolatban. Így a jogokkal valamint a kötelezettségekkel kapcsolatban a szervezetek és a társaságok tagjai egymás között az angliai jogszabályokat tartják irányadónak. Az ebből adódó jogi kérdésekre csak egy az angol jogban jártas szakember tud választ adni, akit a szolgálataiért megfelelő honorárium illet. Amennyiben vita merül fel, rendszerint angliai bíróság lesz az illetékes. Viszont ha német bíróság előtt tárgyalnák az angol jogot, ahhoz költséges jogi szakvéleményeket kellene kiállítani.Az éves zárást az angol jogszabályok szerint kell elkészíteni. A kormány szembehelyezkedik azzal a német jogi gyakorlattal, miszerint a németországi működési hellyel rendelkező cégek számára Überleistungsrechnung–ot tesz kötelezővé. Mindkettőhöz szintén szükségünk van egy nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakemberre. Az Angliában benyújtandó mérleg határideje nagyon szűk. Amennyiben a jogszabályokat semmibe vesszük, úgy akár 1000 angol Fontnak megfelelő pénzbüntetést is kaphatunk, rosszabb esetben megszüntetik a céget, és annak javai az angol királyi házat fogják gyarapítani.

Leányvállalatot alapítsak vagy önálló gazdasági társaságot?
Körültekintően kell eljárni, mert adózás szempontjából nem mindegy, hogy önálló céget alapítunk Németországban vagy leányvállalatot. A döntés attól függ, hogy melyik országban szeretnénk adózni. Amennyiben önálló vállaltot alapítunk teljes egészében a német adórendszer alá fogunk tartozni, míg lányvállalt esetében a kettős adózást elkerülő egyezmény szerint kisebb korlátozásokkal de megválaszthatjuk az adózás helyét.

Már kész céget vásároljak, vagy új céget alapítsak?
Amennyiben Önnek gyorsan szüksége van egy GmbH-ra vagy egy AG-re, nos abban esetben egy könyvvizsgálói (steuerberater) szakvélmennyel ellátott már működött társaságot is megvásárolhat vagy vásárolhat előre elkészített társaságot, ellenben azonban minden más esetben az új cég alapítását javasoljuk.

Külföldiek is vehetnek előre elkészített társaságot és vállhatnak e ügyvezetővé?
Külföldiek tulajdonképpen korlátozások nélkül ügyvezetővé válhatnak. Sok regisztrációs bíróság követeli mégis, hogy az ügyvezető olyan helyzetben legyen, hogy a legszemélyesebb szervezeti kötelezettségeit a társaság székhelyén tudja gyakorolni. Előírás tehát, hogy az ügyvezető mindig Németországba tudjon utazni.

Az EU-tagállamokból származó külföldieknek a szabad lakóhelyváltoztatás joga miatt ez nem okoz problémát. Ők minden különlegesebb engedély nélkül tevékenykedhetnek Németország területén, és elláthatják egy ügyvezető hivatali kötelezettségeit. Ugyanez vonatkozik azokra a nem EU-tagállamból származó külföldi állampolgárokra, akik nincsenek vízumkötelezettség alá vonva. (Azok az országok, amelyek az u.n. 1sz. pozitívlistához tartoznak)

Ellenben azoktól a külföldiektől, akik nem EU-tagállamból származnak, és országuk nem szerepel az 1.sz. pozitívlistán, a regisztrációs bíróság kéri a tartózkodási engedélyt. Akik vízumkötelezettség alá tartoznak, csak úgy gyakorolhatják egy ügyvezető tevékenységét, ha állandóan rendelkeznek a Németországba való beutazás lehetőségével.

Mindettől függetlenül, a vállalkozási tevékenység engedélyezésénél a külföldiekre vonatkozó törvényeket is szem előtt kell tartani. Minden ügyvezetőt, igazgatósági tagot, cégvezetőt a saját funkciója alapján önálló személyként kezelnek. Habár nincs szükség saját munkavállalói engedélyre, ez mégis azt jelenti minden nem EU- tagállamból származónak, hogy az útlevélben található tartózkodási engedély nem a szokásos záró megjegyzést „egyéni vagy társas vállalkozási tevékenység kezdeményezése tilos” kell hogy tartalmazza. Ezt már a származási országban, a vízum indítványozásakor figyelembe kell venni.

Az egyéni bánásmód azokat az ügyvezetőket is érinti, akik a pozitív listán említett országokból származnak, és vízum nélkül beutazhatnak az országba. Számukra is kötelező az a fajta tartózkodási engedély, amely nem tartalmazza a záradékot. Ezután már a cég tervezett székhelye szerint hatáskörrel bíró bevándorlásügyi hivatal lesz illetékes.

Egyedi esetekben előzőleg azonban meg kell vizsgálni, nem áll-e fenn annak a kivételnek a lehetősége, amikor az ügyvezető megtartja mindennapos külföldön tartózkodásának lehetőségét és önálló tevékenységét 12 hónapos időintervallumon belül legfeljebb 3 hónapig szövetségi területen gyakorolja.

Külföldi részesedéssel bíró tőketársaságokra a következő vonatkozik: alapjában véve mindenki lehet egy társaság tagja, azonban a többségi tulajdonnal bíró tagok esetében hasonlóan figyelembe kell venni a külföldiekre vonatkozó jogi előírásokat. Mivel egy többségi tulajdonjoggal bíró tag meghatározó befolyást gyakorolhat a határozathozatalokra, ő a külföldiekre vonatkozó jogszabályok szerint kezelendő. Ezért neki szükséges a záradék nélküli tartózkodási engedély beszerzése.

Mikor kerül kizásásra egy GmbH ügyvezetője a társadalombiztosításból?
Az az ügyvezető, aki a saját GmbH-jában ügyvezető, jogilag olyan elbírálásban részesül, minta a GmbH bármely más alkalmazottja. Viszont ez csak azzal a feltétellel érvényesül, ha az ügyvezető nem a GmbH tulajdonosa. Az a tag, akinek több mint 50%-a van a GmbH-ban, a GmbH tulajdonosának minősül, mivel a GmbH határozathozatalára meghatározó befolyással bír. Részvételével megakadályozhatja a határozathozatalt, ha a tagok akarata az övével ellentétes. A tulajdonlásnak ez a lehetősége adta az indíttatást a társadalombiztosítási képviselőknek, hogy az ilyen GmbH ügyvezetőit nem alkalmazottként, hanem egyénileg sorolták be. Ebből az következik, hogy a GmbH tulajdonjogát gyakorló ügyvezető nem lehet tagja a törvényes társadalombiztosításnak.

A gyakorlatban a tulajdonlás kérdése gyakran vitatott téma, például ha az ügyvezető éppen 50% alatt részesedik, mindemellett a felesége viszont birtokolja a fennmaradó 51%-ot, vagy ha a társaság csak ¾-es többséggel hozhat döntést, egy 33%-os részvételnél már tulajdonosi alárendeltség lesz, mert egy ilyen ügyvezető minden döntést megakadályozhat.Ha kétsége van, kérjen tanácsot egy ügyvédtől, vagy egy adótanácsadótól!

Mi a teendő ha céget szeretnék alapítani?
Töltse ki a letölthető nyomtatványok közül azt, amilyen céget szeretne alapítani vagy töltse ki on-line nyomtatványunkat a megfelelő menüpontban és küldje el irodánknak. Mi a lehető lerövidebb időn belül felvesszük Önnel a kapcsolatot, egyeztetjük az alapítás menetét és megindítjuk az eljárást.

Kik lehetnek a tagok és kik ügyvezetők?
Gazdasági társaságok tagai lehetnek természetes személyek és jogi vagy jogi személyiség nélküli társaságok, míg a társaság ügyvezetője csak természetes személy/ek lehet/nek.

Milyen tevékenységet végezhetek cégemmel Németországban?
Minden olyan tevékenységet végezhet a társaság, amit a Cégbíróság (Handelsregister) bejegyzett és a társaság iparengedélyében szerepel. A tevékenységi körök gyakorlása szigorúbb, mint Magyarországon ezért kérje ki irodánk véleményét az alapítás megkezdése előtt.

Melyek az engedélyköteles tevékenységek?
Az engedélyköteles tevékenységekről az illetékes Kamara ad felvilágosítást.

Mikor kezdhetem meg a tevékenységet?
A tevékenység megkezdése gyakorlatilag az alapító okirat aláírásának napján megkezdhető, azonban a társaság elsősorban a társaság bejegyzésével jön létre. Az Iparengedély és a Kamarai nyilvántartás és adott esetben további engedélyeztetés megléte is feltétel a jogszerű működéshez.

Milyen cégnevet válasszak és hol tudom ellenőrizni, hogy helyes e a cégnév?
Irodánk elvégzi ezt a tevékenységet Ön helyett, Önnek csak meg kell adni hogy milyen cégnevet szeretne.

Hová jelenthetem be a cégem székhelyét?
Irodánk vállalja a cégszékhely fenntartását, mellyel kapcsolatban a honlapunkon bővebb felvilágosítást kaphat.

Mikor kapok adószámot?
Adószámot a cég megalakulása után, egy külön eljárás lefolytatását követően kaphat a társaság. Az Adóhivatal (Finanzamt) szigorúan vizsgálja az adószám kiadásának indokoltságát és jogszerűségét.

Kik használhatják a gazdasági társaság cégautóit?
Bárki, akit a társaság erre felhatalmaz.

Mi a teendőm ha cégautót kívánok vásárolni?
Első lépésként válassza ki a megfelelő cégautót. Az esetleges finanszírozást, a forgalomba-iktatást, valamint a biztosításmegkötését bízza ránk. Amennyiben irodánka választja a biztosítás megkötéséhez garantáljuk, hogy a legkedvezőbb biztosítási ajánlattal állunk elő, tekintettel arra, hogy a irodánk német vezető biztosító társaságokkal áll szerződéses viszonyban és az így elérhető legkedvezőbb ajánlatot tudjuk Önnek nyújtani! Próbálja ki!

További kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal! 

Tel: + 36 1 266 2002, + 36 1 266 2004
Mobile: + 36 20 444 8800
E-mail: info@elitgroup2000.hu

Vissza a kezdőoldalra

További oldalak:

Német cégalapítás | Könyvelés / Adótanácsadás | Virtuális iroda / Büro-Service | Referenciák

Tartalom felhasználása
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes
írásbeli engedéllyel használható fel. A honlap részeinek más oldalra való részbeni vagy teljes átmásolásához NEM járulunk hozzá! További információ a Szerzői jogvédelem menüpontban található!

                                       

                                            Elit Group 2000 Kft - International Business Service
                                                             Budapest - München - London
 

                               Copyright 2000-2014 - Elit Group 2000 Kft | Minden jog fenntartva 

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe